Zrúcanina hradu Tematín

 

  Tematín alebo Tematínsky hrad je zrúcanina hradu na Západnom Slovensku v pohorí Považský Inovec. Od jeho vzniku v 13. storočí vystriedal mnoho majiteľov. Začiatkom 18. storočia bol ťažko poškodený a pustol. V okolí chránené územie Tematínske vrchy.

  Hrad bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo - dolomitovom podloží temena bočnej rázsochy vybiehajúcej západne od Bezovca medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou. S nadmorskou výškou 564 metrov patrí medzi najvyššie položené hrady Slovenska a je výraznou dominantou Stredného Považia. Patrí do katastra obce Lúka.

  Tematínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po Mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska o ktorého slovanskom pôvode by mohol napovedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov „temä“, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta „týn“. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova „temetö“ - cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov Temetyn.

  Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianskym, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska.  Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453.

  Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270.

  Ruiny múrov vyrastajú zo skalného podložia a skrýva ich hustý lesný porast. Podnes sú dobre čitateľné jednotlivé budovy a opevnenia. Zachovali sa obvodové murivá a konštrukcie, na nárožiach spevnené kamennou bosážou. Ojedinele sa zachovali aj architektonické detaily, ako vstupná padacia brána do horného hradu, kamenná konzola na hlavnej veži, koruny murív, zvyšky atiky.

  Na západ od zrúcaniny hradu sa nachádza prírodná rezervácia Tematínska lesostep (60 ha), kde sa na vápencovom a dolomitovom podloží s tenkou vrstvou pôdy chránia teplomilné druhy flóry a fauny.

 

Prístupové cesty:

  • Z rekreačného strediska Bezovec (zast. Nová Lehota-Bezovec) Stripe-marked trail red.svg Stripe-marked trail blue.svg po 1 a 1/2 h. Asfaltovou cestou k rekreačnému zariadeniu Chirana, od ktorého vedie turistický chodník prevažne lesom a ďalej po hrebeni k zrúcanine.
  • Z obce Lúka  Stripe-marked trail blue.svg po 2 a 1/4 h. Lúčanskou dolinou a potom lesnou cestou.
  • Z obce Hrádok Stripe-marked trail blue.svgStripe-marked trail yellow.svg po 2 1/2 h. Asfaltovou cestou Hrádockou dolinou, neskôr odbočka vpravo do kopca.

 

  • Z obce Hrádok sa na hrad dostanete aj po neznačkovanej ceste, vhodnej pre horské bicykle. V dedine cez potok vpravo popri domoch, poza kopec Chlm, cesta míňa po ľavej strane chatky a stúpa dolinou. Ku koncu serpentíny je odbočka vpravo až pod hrad.

 

 Zdroj: wikipédia

https://www.tematin.eu/