O obci Hrádok

 

  Hrádok leží na styku západného úpätia strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom Podunajskej roviny pri vyústení Hrádockej doliny. Nadmorská výška v strede obce je 197 m n. m., v chotári 169-893 m n. m. Odlesnený chotár tvoria mladšie treťohorné usadeniny pokryté riečnymi uloženinami, druhohorné a kryštalické horniny. Je zalesnený dubovo-hrabovými lesmi s borovicou a bučinami.

  Hrádok s jeho dolinami je turisticky príťažlivým a vyhľadávaným miestom na Považí. Hrádocké doliny sú bohaté na výskyt chránených druhov fauny a flóry akými sú jašterica zelená, zmijovec hladký, bocian čierny a višňa kríčková. V obci sa nachádza chránený prírodný výtvor Pseudoterasa Váhu. Tento cenný geomorfologický útvar je dokladom vývoja doliny Váhu v poľadovej dobe. V katastri obce je Štátna prírodná rezervácia Tematínske kopce. Bola vyhlásená v roku 1976 a má rozlohu 59,7 ha. Nachádza sa na úpätí Považského Inovca západne od hradu. Chráni sa tu skalný lesostepný porast s množstvom chránených rastlín a živočíchov (hlavne hmyz). Druhým významným územím je Štátna prírodná rezervácia Javorníček. Má rozlohu 15,1 ha a bola vyhlásená r. 1982. Na hrebeni so skupinou vápencových hrebeňových brál sa chráni vzácna flóra a fauna.

 

 GPS Loc: 48°41'51.772"N, 17°53'9.193"E

 

Samosprávny kraj: Trenčiansky

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Región: Beckov - Zelená Voda - Bezovec

Počet obyvateľov: 644

Rozloha: 2414 ha

Prvá písomná zmienka: v r. 1426

 

 

Zdroj: https://hradok.webgarden.cz/zahlavi/samosprava/profil-obce